Prihajajoči Dogodki

Splošni pogoji vstopa na prireditev:

Vstop na prireditveni prostor je mogoč 30 min pred predstavo.
Prodaja vstopnic neposredno na prizorišču se prične eno uro pred predstavo in zaključi ob začetku predstave oz. ko poidejo vstopnice. Vstopnica velja za enkratni vstop na prireditveni prostor. Če dobite vstopnico po nižji ceni, kot je bila v redni prodaji, lahko sklepate, da je ponarejena. Vstop s ponarejeno vstopnico ne bo možen in bo zakonsko preganjan. Vstopnica je zaščitena, ponarejanje je prepovedano. Vstopnico je potrebno hraniti do odhoda iz prireditvenega prostora. Obiskovalci brez veljavne vstopnice bodo odstranjeni iz prireditvenega prostora, prav tako bodo odstranjeni obiskovalci, ki se bodo zadrževali v območju prireditvenega prostora, ki je namenjen izključno za nastopajoče in organizatorje.
Udeleženci prireditve pristanejo, da bodo v primeru tonskega ter video ali foto snemanja prireditve posneti tudi sami. Fotografije, tonski in video posnetki bodo lahko javno objavljeni (tudi v promocijske namene) brez avtorizacije in nadomestila.
Udeleženci na prireditev ne smejo prinašati orožja, eksplozivnih snovi, pirotehničnih izdelkov ali nevarnih predmetov oziroma snovi ter motiti reda na shodu oziroma prireditvi.
Prav tako je na prireditvi prepovedano fotografiranje, tonsko in video snemanje brez dovoljenja organizatorja, kar vključuje tudi tonsko, video snemanje in fotografiranje z mobilnimi telefoni. Na prireditveni prostor je prepovedano vnašati naprave, ki proizvajajo zvok ali svetlobne efekte, oz. morajo le te biti v času trajanja predstave izključene.
V skladu z 22. in 23. členom Zakona o javnih zbiranjih bo organizator s prireditvenega prostora odstranil udeležence, ki motijo red na prireditvi.
Zaradi zagotovitve osebne varnosti udeležencev lahko v skladu s tretjo alinejo 43. člena Zakona o zasebnem varovanju varnostna služba izvede površinski pregled vrhnjih oblačil obiskovalcev prireditve in njihovih osebnih stvari (prtljage). Varnostna služba lahko v skladu z omenjenim zakonom prepreči osebi vstop oziroma izstop z varovanega območja, če ta odkloni pregled iz prejšnje alineje, če nasprotuje ugotavljanju njene istovetnosti ali če so podani drugi razlogi, zaradi katerih je nujno potrebno, da se ji vstop oziroma izstop z varovanega območja prepreči. Kljub vstopnici, kupljeni v predprodaji ali na kraju dogodka, si pridržujemo pravico zavrnitve vstopa na prireditveni prostor tistim, ki bodo po presoji varnostne službe opazno vinjeni, pod vplivom nedovoljenih drog ali bodo s svojim vedenjem ogrožali sebe, druge obiskovalce, opremo na prireditvenem prostoru ali drugo infrastrukturo prireditvenega prostora.
Udeleženci se po prireditvenem prostoru gibljejo na lastno odgovornost. Organizator prireditve ne prevzema odgovornosti za izgubljene, poškodovane ali ukradene stvari, ki jih udeleženec prinese na prireditveni prostor.
Kajenje v dvorani prireditvenega prostora je skladno z veljavnim Zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov prepovedano.
Ob vstopu v prireditveni prostor upoštevajte označbe in navodila varnostne službe ter ne povzročate hrupa ob prihodu in odhodu iz prireditvenega prostora.
Udeleženci so dolžni upoštevati navodila organizatorjev in njihovih pooblaščenih oseb.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now